Thomas Gustafsson

Projektansvarig

Thomas började i företaget som murarlärling och blev snabbt lagbas ute på arbetsplatserna. Började som projektledare 2007. Numera styr Thomas med van hand över våra projekt i Kalmar och Blekinge län, samt Öland. Gillar att hålla på med Kulturminnesmärkta renoveringar i vilka han har mycket stor erfarenhet och kunskap. Totalt 26 år i Karlssons.
Favoritfasad: Hubendickska Huset Karlskrona

Jonas Bergvall

Projektansvarig

Efter murarutbildningen började Jonas som lärling. Har jobbat som lagbas och även haft hand om servicejobben i Jönköpings län. Började som projektledare 2013. Jonas ansvarar över de flesta av våra tegeljobb i Jönköpings och Östergötlands län men har även hand om en del putsjobb. Totalt 23 år i Karlssons.
Favoritfasad: Kvarteret Algen

Marcus Virebrand

Kalkyl

Marcus är ny på kontoret i Ädelfors och började i september 2018. Marcus jobbar med våra kalkyler för murning och putsarbeten samt arbetsberedning för offerter som lämnas och utförs från Ädelfors. Marcus kommer från elbranschen där han jobbat med olika ledande befattningar.

Favoritfasad: Favoritfasad fattas

Robert Ek

Projektansvarig

Robert kommer från fordonsindustrin där han varit verkstadschef. Robert började i Karlssons Fasad 2017 och har på kort tid tagit hand om våra projekt i Östergötland och ansvarar för projekten vi har ihop med Peab PGS.
Favoritfasad: Favoritfasad fattas

Jan Emanuelsson

Lageransvarig

Jan ser till att våra transporter mellan olika arbetsplatser löper på som de ska. Att vi har så bra ordning och reda på lagret är det Jan som ligger bakom. Jan ser även till att våra maskiner, bodar etc. underhålls så att de fungerar som de ska ute på våra arbetsplatser.
Favoritfasad: Favoritfasad fattas

Henrik Jönsson

Avdelningschef Skåne

Henrik har en bred erfarenhet från mur- och putsbranschen där han arbetat i olika Mur & Putsföretag i Skåne, bla som delägare. Henrik är utbildad murare och vidareutbildade sig till byggnadsingenjör och började på Karlssons 2015. Henrik fixar de flesta av Karlssons offerter i Skåneregionen samtidigt som han projektleder ett antal objekt.

Favoritfasad: Marques de riscal

Lars-Åke (Nocke) Olsson

Projektansvarig

Nocke är utbildad murare och har jobbat på Karlssons i 24 år. Nocke har genom åren hållit i de flesta arbetsplatserna i Skåne samtidigt som han varit lagbas själv. Har arbetat som tjänsteman i firman i 3 år. Har jobbat med de flesta putssystem som funnits på marknaden de sista 25 åren.

Favoritfasad: Österbergska gården