Publicerad 2021-05-11

Hedda Andersson Gymnasiet

Vi är nu i full gång med vårt projekt Hedda Andersson Gymnasiet i Lund. Här utför vi fasadmurningen med en omfattning på 5700 m2  med tegel från Tegelmäster. Teglet är framtaget för denna murning och har fått namnet Hedda.