Publicerad 2021-06-10

Ramavtal från Statens fastighetsverk avseende puts- och murverks reparationer

Karlssons Fasadrenovering har fått förnyat och utökat förtroende och tilldelats ramavtal från Statens fastighetsverk avseende puts- och murverks reparationer. Ramavtalet omfattar löpande fasadrenovering i Kalmar, Öland/Borgholm och Växjö/Huseby.

Sedan tidigare har Karlssons Fasadrenovering haft ramavtal med Statens fastighetsverk för mur- och putsarbete på Öland och Kalmar men nu utökas ansvaret till att omfatta även Växjö och Huseby. Avtalet löper under två år med möjlighet till förlängning 1+1 år.

”Vi är mycket glada över det fortsatta förtroendet och ytterligare ett avtal med Statens fastighetsverk. Karlssons Fasadrenovering har stor erfarenhet av att renovera fasader på äldre fastigheter och vi ser det som en viktig del av vårt arbete att bevara historia och se till att våra historiska byggnader finns kvar till kommande generationer. Genom att renovera hållbart och med omsorg kan äldre arkitektur bevaras och de kulturhistoriska värdena leva vidare. Vi använder även gamla beprövade metoder i framställandet av bruk och kalk till vissa byggnader vilket gör att det traditionella hantverket och kunskapen hålls vid liv”, säger Thomas Gustafsson projektledare på Karlssons Fasadrenovering.

Borgholms slott

Borgholms slott

Jobba hos oss

Hos oss arbetar många människor i olika åldrar, med varierande ursprung, olika arbetsuppgifter och erfarenheter. Vårt arbetsområde sträcker sig över hela Sverige.

Gå till vår karriärsida