GDPR

Karlssons Fasadrenovering har vidtagit nödvändiga åtgärder för att leva upp till den Dataskyddsförordningen som började att gälla 2018-05-25.

Nedan följer information om hur personuppgifter sparas, varför de sparas och hur länge de sparas samt kundens/den registrerades rättigheter att återkalla samtycke av hantering av dennes personuppgifter.