Kvarteret Vallen, Växjö

Under slutet av hösten blev arbetet på Ålems kyrka klart. Det som använts på kyrkan är kiselit och NHL Kalkbruk. De båda produkter är från Målarkalk. 

Ett slutresultat som vi är mycket nöjda med.