Björksäter

På Björksäter 2 i Hässleholm har vi hjälpt vårt systerbolag Murpoolen i Skåne AB med fasadmurningen. Här använde vi oss av material från Randers Tegl.