Färlöv Serviceboende

Under förra året blev vi klara med fasadmurningen på Färlöv Serviceboende åt C4 Hus. Till murningen använde vi teglet Persa från Tegelmäster AB.