Fasadgruppen fortsätter att expandera

Fasadgruppen har gjort ytterligare ett nordiskt förvärv, Cortex. Cortex är ett dansk företag som är ledande inom fasadunderhåll och renovering.

Företaget erbjuder bland annat fasadrengörning där man rensar fasaderna från gammal puts, murbruk och föroreningar. De erbjuder även ett membransystem som innebär att de för in rostfria fuktbarriärer i tegelgrunder för att undvika risken för fuktskador i den berörda fastigheten. 

Cortexs verksamhet är rikstäckande men de har sitt huvudkontor i Hvide. På företaget finns cirka 40 anställda och under det senaste verksamhetsåret omsattes 40 MDKK. 

Genom förvärvet av Cortex stärker Fasadgruppen sin nordiska position ytterligare samtidigt som man ökar sin närvaro i Danmark. För tillfället finns det 20 bolag i Fasadgruppen, varav två i Danmark och ett i Norge.