Hedda Andersson Gymnasiet

Under november 2022 färdigställde vi fasadmurningen på Hedda Andersson Gymnasiet i Lund åt Skanska Sverige AB. Till projektet använde vi stenen Hedda från Tegelmäster.