Korsberga kyrktorn, Korsberga

Det har gjorts en fasadrenovering på Korsberga kyrktorn. man har bilat ner knutar för att sedan putsa upp dem igen med NHL produkter ifrån Målarkalk. Resterande ytor på tornet är putsade och avfärgade med kungskalk, även det ifrån Målarkalk. 

I samband med fasadrenoveringen så har även räcket och diverse plåt bytts ut på lanterninen.