Munksjön. Jönköping

Flera projekt färdiga

Det har under de senaste åren arbetats på två projekt kring Munkjön, Brf. Stenhuggaren samt Brf. Entitan. Man har använt sig av Webers P-märkta system, tejpning, isolering, nät samt en tjockputs med en vit stänkputs på. Brf. Stenhuggarens fasad har även vissa teglade ytor. 

Vi tackar vår beställare Peab för ett gott samarbete.