Träskon

Under början på hösten 2022 blev vi färdiga med fasadmurningen på Kv. Träskon i Tollarp åt C4-Hus med röd slagen svartschatterad sten från Tegelmäster AB.