Tina Virebrand

Ekonomiansvarig för Karlssons och Fasadgruppen Syd

Tina har jobbat på Karlssons i 9 år och är ansvarig för ekonomi, redovisning och bokföring. Hanterar även IT-frågor. Sen 2017 ansvarar Tina även för ekonomin i de andra bolagen i Fasadgruppen Syd. Under Tinas år i bolaget har omsättningen nästan 3-dubblats så Tina har byggt upp våra fina rutiner för vår ekonomihantering. Tina är alltid positiv och full av energi vilket smittar av sig på kontoret.

Favoritfasad: Borgholms Slott

Oskar Hugosson

Löneadministratör

Oskar började i Karlssons 2017 efter avslutad ekonomiutbildning på gymnasiet. Utöver Karlssons så kör Oskar alla löner åt bolagen i Fasadgruppen Syd. Byggkollen, som vi registrerar våra löner och reseräkningar i, är Oskar vår specialist på. Lite administrativt kontorsarbete hanteras även av Oskar.
Favoritfasad: Favoritfasad fattas

Anna Ekelöf

Ekonomiassistent

Anna är nytillskottet på vår ekonomiavdelning och började hos oss i maj 2019. Hon har ett förflutet som egenföretagare i konditoribranschen och är en frisk fläkt på vårt kontor. Annas arbetsuppgifter är att stötta Tina i ekonomiarbetet.

Favoritfasad: Fredrikskyrkan i Karlskrona