Tina Virebrand

Ekonomiansvarig för Karlssons och Fasadgruppen Syd

Tina har arbetat på Karlssons sedan hösten 2009. Hon ansvarar huvudsakligen för ekonomi, redovisning och bokföring men hanterar även IT-frågor. Sedan 2017 ansvarar Tina även för ekonomin i de andra bolagen i Fasadgruppen Syd. Tina är alltid positiv och full av energi vilket smittar av sig på kontoret.

Favoritfasad: Sixtinska kapellet

Oskar Hugosson

Löneansvarig

Oskar började på Karlssons 2017 efter avslutad ekonomiutbildning på gymnasiet. Oskar är löneansvarig på Fasadgruppen Syd men även åt ett flertal andra bolag i Fasadgruppen. Han hanterar även övriga personalfrågor. 

Favoritfasad: Favoritfasad fattas

Anna Ekelöf

Ekonomiassistent

Anna började arbeta som ekonomiassistent hos oss i maj 2019. Hon har ett förflutet som egenföretagare i konditoribranschen och är en frisk fläkt på vårt kontor. Annas arbetsuppgifter är att sköta kundreskontran. 

Favoritfasad: Fredrikskyrkan i Karlskrona