Mats Karlsson

VD

Mats Karlssons är Affärsområdesansvarig för Fasadgruppen Syd samt VD på Karlssons sedan 2000 och har arbetat där i 26 år. Under Mats tid som VD har Karlssons gått från 35 miljoner i omsättning till 145 miljoner.

Favoritfasad: Colosseum i Rom