Mats Karlsson

VD

Mats Karlssons är Affärsområdesansvarig för Fasadgruppen Syd samt VD på Karlssons sedan 2000 och har arbetat där i 26 år. Under Mats tid som VD har Karlssons gått från 35 miljoner i omsättning till 145 miljoner. Mats är även VD för Murpoolen.

Favoritfasad: Colosseum i Rom

Dan Karlsson

Projektansvarig

Dan är uppväxt med företaget och har tidigare varit delägare i Karlssons. Dan har jobbat ute med putsning, allt från lärling, lagbas och projektledare. Med sin stora erfarenhet med allt från renovering till nyproduktion med alla möjliga putssystem som har funnits på marknaden de senaste 25 åren, är Dan ett stort bollplank i putsfrågor.

Favoritfasad: Ingen för tillfället