Jan Emanuelsson

Lageransvarig

Jan ser till att våra transporter mellan olika arbetsplatser löper på som de ska. Att vi har så bra ordning och reda på lagret är det Jan som ligger bakom. Jan ser även till att våra maskiner, bodar etc. underhålls så att de fungerar som de ska ute på våra arbetsplatser.