AB Karlssons Fasadrenovering startades av Roland Karlsson år 1970. Roland drev företaget tillsammans med sin fru Ulla Karlsson t.o.m år 2000. Sönerna Mats och Dan drev tillsammans Karlsson vidare när Roland gick bort år 2000.

Sen starten har hög kvalité alltid varit en ledstjärna inom bolaget för att våra kunder ska känna sig trygga i samarbete med Karlssons. Genom god etik och moral i våra affärer vill vi långsiktigt bidra till en god företagskultur och samhällsutveckling där omtanke och ärlighet utgör kärnan för ett medmänskligt företags- och samhällsklimat. 

Vårt huvudkontor ligger i Ädelfors i Småland. Avdelningskontor finns i Malmö. Vi är ca 90 medarbetare i företaget som är anställda på många orter och vårt arbetsområde är följande: Småland-Blekinge-Östergötland-Skåne och Västergötland.

Omsättning 2018: 140 miljoner.

Vi är medlemmar i SPEF (Branschföreningen för murat och putsat byggande).

Vi jobbar med alla typer av puts- och murningsarbeten med de främsta leverantörerna inom mur och puts. Sen starten har vi utfört en stor mängd tilläggsisolering och puts både i nyproduktion och renovering. Renovering av tegel och puts på kulturbyggnader är något som ligger oss extra varmt om hjärtat och genom åren har ca 65 kyrkor renoverats samt en stor mängd K-märkta byggnader. Denna typ av arbete övervakas av länsstyrelsen och länsmuseum. Dessa jobb utför vi för det mesta som totalentreprenör där vi håller i taktpinnen och anlitar våra lokala underentreprenörer med vilka vi har arbetat med under lång tid. Tegelmurning började vi på allvar arbeta med runt år 2010 och utvecklingen på våra tegelprojekt har ökat för varje år. Maskinparken för våra puts- och murningsarbeten är våra egna som har införskaffats genom åren. Dessa servas och underhålls kontinuerligt från vårt lager i Ädelfors. 

Privata fastighetsägare, bostadsrättsföreningar, stat och kommun samt byggare är våra kunder. Bland våra större kunder finns: Peab, Skanska, NCC, Svenska kyrkan, Statens Fastighetsverk samt många lokala fastighetsägare och byggfirmor med vilka vi har arbetat med under många år.

I Maj 2016 blev företaget en del av Fasadgruppen Sverige AB när Karlssons Fasadrenovering och Stark slog ihop bolagen för att bli det största och bästa företaget inom fasader.