BJÖRKSÄTER 2

P-NR: 20518

Uppdragsbeskrivning: Fasadmurning av nyproduktion. Här har vi hjälpt vårt systerbolag Murpoolen i Skåne AB. 

Omfattning: 700 m2

Adress: Stattenavägen 31

Kommun: Hässleholm

Beställare: Wästbygg AB 

Slutfört: 2021

Fler referenser