VILLA EKSJÖ

P-NR: 21108

Uppdragsbeskrivning: Putsrenovering

Omfattning: 300 m2

Kommun: Eksjö

Beställare: Privatperson

Slutfört: 2021