FÄRLÖV SERVICEBOENDE

P-NR: 21506

Uppdragsbeskrivning: Fasadmurning vid nyproduktion av serviceboende. 

Omfattning: 750 m

Adress: Fru Marines väg

Kommun: Färlöv 

Beställare: C4-Hus

Slutfört: 2021

Fler referenser