KVARTERET SKYMNINGEN 2

P-NR: 21513

Uppdragsbeskrivning: Fasadmurning med glaserat tegel på nyproduktion. 

Omfattning: 165 m 

Adress: Telefonistgatan 

Kommun: Lund

Beställare: Wästbygg Entreprenad AB

Slutfört: 2022

Fler referenser