Rügen

P-NR: 22517

Uppdragsbeskrivning: Fasadrenovering, ventec puts

Omfattning: 325 m2

Adress: Stralsundsvägen 31

Kommun: Lund

Byggår: 2022

Beställare: Treano Bygg AB

Slutfört: 2023