KVARTERET BLOMSTRA

P-NR: 20503

Uppdragsbeskrivning: Putsning vid nyproduktion. 

Omfattning: 3200 m2

Fasadsystem: P-märkt serporoc system från Weber.  

Adress: Einar Hanssons gata

Kommun: Ystad

Beställare: Wästbygg AB

Slutfört: 2020

Fler referenser