Träskon

P-NR: 22511

Uppdragsbeskrivning: Fasadmurning av nyproduktion. 

Omfattning: 450 m2

Adress: Särlagatan 18

Kommun: Tollarp 

Beställare: C4 Hus

Slutfört: 2022

Fler referenser