KVARTERET SKOTSTEKEN

P-NR: 18513

Uppdragsbeskrivning: Fasadmurning vid nyproduktion med tegel från Randers.

Omfattning: 4000 m2

Adress: Hisstornsgatan / Limhamns Stationsväg

Kommun: Malmö

Beställare: Wästbygg AB 

Slutfört: 2019