LVU

P-NR: 20517

Uppdragsbeskrivning: Hjälpt vårt systerbolag Murpoolen i Skåne AB med en fasadmurning av nyproduktion.

Omfattning: Projektet var totalt 3600 m2, varav 1000 m2 är murat av oss.

Adress: Finjagatan 23

Kommun: Hässleholm

Slutfört: 2020