Dammlyckan

P-NR: 22503

Uppdragsbeskrivning: Fasadmurning samt Ventec. 

Omfattning: 670 m2 murning samt 1137 m2 puts.

Adress: Västra Järnvägsgatan 12-20

Kommun: Åhus 

Beställare: JSB Construction AB

Slutfört: 2023

Fler referenser