KVARTERET KÄLLAN

P-NR: 19509

Uppdragsbeskrivning: Fasadmurning vid nyproduktion av skola med tegel från Tegelmäster. 

Omfattning: 1300 m2

Adress: Fridhemsgatan 39

Kommun: Ystad 

Beställare: SKANSKA Sverige AB 

Slutfört: 2019

Fler referenser