KVARTERET SATURNUS

P-NR: 19192

Uppdragsbeskrivning: Putsrenovering

Omfattning: 2100 m2

Adress: Storgatan 52

Kommun: Växjö

Beställare: JSB Construction AB

Slutfört: 2022