Ulven 3

P-NR: 22509

Uppdragsbeskrivning: Tjockputs på lättklinkerelement.

Omfattning: 1500 m

Adress: Norra Storgatan 5

Kommun: Bjuv

Beställare: JSB Construction AB

Slutfört: 2023