DROTTNING/RONNEBYG.

P-NR: 2010122

Uppdragsbeskrivning: Putsrenovering på befintlig fasad.

Omfattning: 3600 m2

Adress: Drottninggatan 28

Kommun: Karlskrona

Beställare: Sydostboende AB

Slutfört: 2010

Fler referenser