Hagtornet LSS

P-NR: 22504

Uppdragsbeskrivning: Fasadmurning av nyproducerat LSS boende. 

Omfattning: 530 m2

Adress: Getapelvägen

Kommun: Åhus 

Beställare: C4 Hus

Slutfört: 2022